Radiology

कार्डियोलोजी, इकोकार्डियोग्राफी, कारोटिड डप्लर

हाम्रो कार्डियोलोजी विभागमा अभिरुची राख्नुभएकोमा धन्यवाद, थप जानकारीको लागि अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोस् । यो पेजमा थप जानकारीहरू छिटै राख्ने आशा गर्छौं ।

Meet Our Doctors