क्‍लिनिकल ल्याब्रोटरी

एसएमएएचले बायोकेमेस्ट्री, हेमाटोलोजी, इम्युनोलोजी, र माइक्रोबायोलोजीमा पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध गराउँछौं । ल्याब एबोट डाइग्नोस्टिक्स र अन्य थुप्रै विश्‍वपरिचित ब्रान्डहरूको स्वचालित मेसिनहरूद्वारा सुसज्जित छ । विरामीहरूलाई यसरी सुसज्जित मेसिनहरूद्वारा जाँच गर्ने सेवा उपलब्ध गराउन सहकार्य गरेकोमा ल्याबलिन डाइगोन्टिक्स (काठ्माडौं)प्रति हामी आभारी छौं । हाम्रा मेसिनहरूलाई विना अवरोध संचालनमा रहून् भनी अमेरिकामा रहेका दूर प्राविधिकहरूको टोलीद्वारा २४ सै घण्टा सुपरिवेक्षण गरिएको हुन्छ । हामीले दिनहुँ गुणस्तर परीक्षण गर्छौं र हाम्रा नमूनाहरूलाई विश्‍वव्यापी डाटावेसमा राखेर पुनः छानविन गर्छौं । नेपाल पब्लिक हेल्थ ल्याब्रोटोरी नियमअनुसार हाम्रो ल्याब लेभल बी ल्याब्रोटरीको रूपमा स्तर उन्‍नती भइरहेको छ । २०२० मा अन्तराष्ट्रिय गुणस्तर मापन चिन्ह ISO 15189 को लागि काम गर्दैछौं । यो सर्टिफिकेट हासिल गरिसकेपछि विरामीहरूलाई उच्च तहको ल्याबको सेवा उपलब्ध गराउने संसारमा सबैभन्दा उच्च तहको ल्याब हामी बन्‍नेछौं ।

हामीले गर्ने जाँचहरू

Hematology

 • CBC
 • ESR
 • PT/INR
 • APTT
 • Retics
 • BLOOD GROUPING
 • BT/CT
 • Peripheral Blood Smear

Chemistry

 • Sugar/F/PP/R/OGTT
 • HbA1C
 • Urea
 • Creatinine
 • Sodium, Potassium, Chloride
 • Uric Acid
 • Amylase
 • Lipase
 • Serum Calcium
 • Ionized Calcium
 • Magnesium
 • Phosphorous
 • CK-MB
 • CK Total
 • Trop-I
 • ABG
 • Cholinesterase
 • Gamma GT
 • LDH
 • ADA
 • Microalbumin Urine

 

Stool

 • Routine Exam
 • Occult blood
 • Hanging Drop
 • H.Pylori

 

Microbiology

 • Blood (G/S; C/S)
 • Sputum (G/S; C/S; AFB; Gene Expert (send out))
 • Pus, urine, Stool, Body fluid for G/S; C/S; AFB

Serology

 • ASO
 • CRP
 • RF
 • RPR
 • HIV1&2 SPOT
 • HBsAG
 • HAV IgM
 • HCV
 • HEV
 • H.Pylori
 • Leptospirosis
 • Brucella Anti
 • ANA (Qualitative)
 • (Typhoid IgM/IgG
 • Rapid Malaria
 • COOMBS TEST DIRECT/INDIRECT
 • Scrub Typhus
 • TPHA
 • DENGUE IGG/IGM

 

Profile

 • Lipid Profie
 • Iron Profile
 • Liver Function Test
 • Renal Function Test

Body Fluid

 • URINE R/E , UPT,
 • BENCE JONES PROTEIN
 • CHYLE TEST IN URINE
 • 24 hr Urine Protein/Creatinine
 • Spot urine protein /creatinine
 • SEMEN ANALYSIS
 • CSF, Pleural/ascitic/synovial/peritoneal