फार्मेसी

तपाईंको उपचारको लागि उपलब्ध होस् भनेर हाम्रो फार्मेसीमा १२०० भन्दा धेरै खाले औषधीहरू स्टकमा रहेका छन् ।