मेरो बारेमा:

विशेषज्ञ अर्थोपेडिक सर्जन। बिशेष रुची हड्‌डी सम्बन्धी चोट तथा घुँडा सम्बन्धी अथ्रोस्कोपी

शिक्षा:

Year Degree Institute
सन् २०१० एम.बी.बी.एस कलेज अफ मेडिकलन साइन्सेस, भरतपुर, चितवन
सन् २०१७ एम.एस, अर्थोपेडिक्स नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी, काठमाडौं
सन् २०२० फेलोशिप इन इलिजारोभ सर्जरी रसियन इलिजारोभ सेन्टर, सोलापुर, महाराष्ट्र, भारत